Kerkythea

Kerkythea -jest aplikacją typu freeware, która w relatywnie krótkim czasie pozwala uzyskać wysokiej jakości wizualizacje przy oświetleniu i użyciu materiałów o właściwościach fotorealistycznych. Głównym celem twórców programu było dostarczenie narzędzi ułatwiających i po części automatyzujących aranżację danej sceny oraz pracę nad nią, w tym wygodne ustawianie właściwości danego obiektu, czy szybki dostęp do poszczególnych opcji - wszystko pod kontrolą spójnego, czytelnego interfejsu. Główną siłą programu jest prostota obsługi oraz szerokie spektrum możliwości w zakresie renderowania - od zwykłego ray tracingu po Photon Mapping, czy Metropolis Light Transport (BiPT). Program zyskuje coraz większą popularność m.in. wśród architektów, projektantów wnętrz a także profesjonalistów związanych grafiką komputerową 3D.

Kerkythea jako silnik renderujący jest idealnym uzupełnieniem programu SketchUp, z którym istnieje możliwość pełnej integracji (efekty porównywalne do V-RAY ).
Architektura
Meble, zabawki Design Transport